Základné údaje   |   Bližšia charakteristika   |   Použitie v praxi   |   Naša ponuka

 

Charakteristika: Vzhľadom k tomu, že na energiu, ktorá je potrebná na liečenie a regeneráciu by bola potrebná pyramída o výške 1,6 až 2 metre, Dr. Flanagan z USA vytvoril generátor pyramidálnej energie. Jeho veľkosť ako aj počet pyramidiek je presne stanovený podľa aplikácia, na ktorú chceme pyramidálnu energiu využiť.Generátor pôsobí iba vtedy, keď je nastavený dlhšou stranou v smere sever - juh, pôsobí do výšky 3 metrov.

Použitie:
Na liečenie

- pri bolestiach krížov a chrbtice
- pri arytmii srdca (na vyrovnanie tlaku)
- na posilnenie imunitného systému
- pri bolestiach interného charakteru
- pri gynekologických problémoch
- pri urologických chorobách
- pri pľúcnych chorobách
- pri poruchách spánku

 

  U všetkých chorôb je doporučená kombinácia s pitím energetizovanej vody, alebo minerálky, minimálne jeden liter denne. Taktiež je možné z tejto vody variť čaj, polievku a podobne.
   

 
 
Na energetizáciu
 
     
 
voda -
na generátor môžeme položiť tri dvojlitrové plastové fľaše, umiestniť ich dlhšou stranou v smere sever - juh. Musia byť tam minimálne 48 hodín, ale hneď použiť.
Doporučená doba umiestnenia na generátore - 15 dní
 
 
 
 
potraviny, ovocie, zelenina -
na predĺženie čerstvosti ako aj energetickej hodnoty sa doporučuje minimál- ne dve hodiny pôsobenia
 
 

Umiestnenie:

Pri liečebnom pôsobení podložiť pod posteľ dlhšou stranou v smere sever - juh do oblasti solar-plexu. Pozor nesmie byť pod hlavou!!!

Na generátor môžeme položiť aj fľaše s vodou a taktiež lieky.
Pri energetizácii potravín je vhodné nad generátor vyhotoviť mriežku z dreva a potraviny na nej môžme ukladať vo viacerých vrstvách.

Všeobecné použitie: Generátor je vhodný na zjemnenie ovzdušia - účinne likviduje geopato- génne zóny. Najnovšími výskumami boli dokázané jeho pozitívne účinky proti plesni na stenách.

Záver: Na záver je potrebné uviesť, že účinky generátora sa začnú prejavovať po uplynutí asi dvoch až troch týždňov. Po použití generátora na liečenie sa môžu prejaviť hneď bolesti v zasiahnutých orgánoch. Tieto bolesti môžu trvať 24 - 48 hodín. Postupne prestávajú a nastáva liečebný proces.
   
 
 
 

 

Základné údaje   |   Bližšia charakteristika   |   Použitie v praxi   |   Naša ponuka